Vind het gouden ei

Vind het gouden ei

Heb jij dit Paasweekend zin in een spelletje?!

Wij hebben op 5 verschillende locaties in steden in Noord-Holland 5 gouden eieren verstopt! Bemachtig jij als eerste zo'n gouden ei dan ben jij de gelukkige winnaar van een populair artikel uit onze webshop!

Wat kun je winnen? 
• Een Rodeo bank van BePureHome #therealrodeo
• De Barn kast van vtwonen  
• De Rhonda eettafel van WOOOD
• 4x Bliss (binnen-buiten) stoelen van WOOOD 
• De Swing schuifdeurkast van WOOOD Exclusive


DE HINTS: 

#1 
In de kaasstad schijnt dit object t.h.v. 't Hooge Huys licht op de Langestraat 
GEVONDEN!

#2 
Dit ei zit niet gevangen, maar mag luchten op dit eiland in de stad van J.P. Coen.
GEVONDEN!

#3
Op dit wetenschappelijke museum in onze hoofdstad kun je het ‘Au’ ei vinden op gepaste (zonnige) hoogte. Ps. Je hoeft geen entree te betalen om hier te kunnen zoeken.
GEVONDEN!

#4 
De mooiste zolderkamer in een voormalig klooster op de Veemarkt.
GEVONDEN!

#5 
Geen podiumvrees voor dit ei in het bekendste park van Amsterdam. 
GEVONDEN!
 Houd onze socials in de gaten voor updates omtrent deze zoekactie! 
#basiclabelpaasactie
  
Wat moet je doen als je een ei hebt bemachtigd? 
Open het gouden ei en volg de informatie die je in het ei kunt vinden!

Succes en fijn Pasen! 

 
Rodeo hoekbank elephant skin - Silas woood exclusive - vtwonen panel bunk


ACTIEVOORWAARDEN 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “vind het gouden ei” van Basiclabel, gevestigd te Zwaagdijk-Oost, KvK-nummer 37068523, hierna te noemen Basiclabel. 
Deze actie heeft als doel door middel van een zoekactie een aantal prijzen toe te kennen aan deelnemers, ter promotie van Basiclabel. 

Deelname 
 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door Basiclabel aangegeven wijze. 
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden. 
 • Deelname aan deze actie staat open voor ieder woonachtig in Nederland, uitgezonderd hierna te noemen personen. 
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Basiclabel en De Eekhoorn, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie. 
 • Deelname aan deze actie is gratis. Basiclabel brengt geen communicatiekosten in rekening. 
 • Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. 
Actieperiode en speelwijze 
 • Deelnemen kan vanaf 18 april 2019 tot alle gouden eieren zijn gevonden, met een uiterste vinddatum van 22 april 2019.
 • Basiclabel heeft 5 gouden eieren verstopt. 
 • Ben jij de eerlijke vinder van een gouden ei? 
o    Maak een selfie mét het gouden ei én het bijgesloten briefje op de locatie waar je het ei gevonden hebt
o    Stuur deze selfie naar marketing@deeekhoorn.com
 • De winnaars die aan alle voorwaarden voldoen krijgen het winnende artikel thuisbezorgd.
 • Het kan zijn dat er een levertijd op de artikelen zit. 
Prijzen
 • In totaal zijn er 5 winnaars, die elk één artikel van Basiclabel winnen. 
 • De volgende artikelen zijn te winnen: Rodeo bank t.w.v. €999, Barn schuifdeurkast t.w.v. €799, 4x Bliss spijlenstoel t.w.v. €267, Swing schuifdeurkast t.w.v. €699, Rhonda eettafel t.w.v. €699. 
 • De actie is alleen geldig in Nederland, de prijzen worden niet verzonden naar het buitenland. 
 • Basiclabel bepaalt de eerste winnaar indien er zich meerdere winnaars voordoen per individueel ei. 
 • De winnaars krijgen persoonlijk bericht ter bevestiging. 
 • Prijzen kunnen niet geruild of geretourneerd worden. 
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan Basiclabel.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten. 
 • De standaard retourregeling van Basiclabel komt te vervallen. 

Overig
 • Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend. 
 • Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd. 
 • Basiclabel is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen. 
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Basiclabel. 
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Basiclabel zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of her recht en/op een prijs te laten vervallen. 
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuist (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Basiclabel het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een mail te sturen naar info@basiclabel.nl t.a.v. klantenservice o.v.v. #vindhetgoudenei

Aansprakelijkheid 
 • Basiclabel, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door Basiclabel beschikbaar gestelde prijzen. 
 • Basiclabel is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te vertrekken prijzen. Basiclabel verleent geen garanties op de door haar te verstekken prijzen.
Privacy
 • Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met deze actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt. 
 • De gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze acties te meten.
 • Door deelname aan deze actie geef je toestemming aan Basiclabel om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto’s, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 • De privacyverklaring en het cookiebeleid van Basiclabel zijn van toepassing. Deze kun je vinden via https://privacy.basiclabel.nl/