Winactie Pasen 2020

Winactie Pasen 2020

Vorig jaar hebben we tijdens Pasen een zoekactie op touw gezet. Dit jaar doen we het in het kader van #blijfthuis even anders. We dagen je uit op Instagram, doe je mee?  
4 dagen lang van 10 t/m 13 april 2020, maak je kans op toffe prijzen. 


We posten elke dag in onze Instagram stories een instructie, een ‘leeg’ template en een ingevuld template (als voorbeeld). 

Wat moet je doen? 

 1. Maak een screenshot van het template
 2. Vul in aan de hand van de instructie (omcirkelen, invullen, wegstrepen)
 3. Deel jouw template in je eigen Instagram Stories
 4. Tag @basiclabel.nl en gebruik #basiclabelfavorieten 

Wat kun je winnen? 

 • Jouw favoriete item (met een maximale waarde van 250 euro) 
 • Een Vogue fauteuil (kleur naar keuze) van BePureHome  
 • De nieuwe Gravure kast van WOOOD Exclusive
 • Shoptegoed t.w.v. 150,- 
 

Elke volgende ochtend maken wij de winnaar bekend. Succes! Stay home, stay safe. Happy Easter. 

 

 ACTIEVOORWAARDEN 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Winactie Pasen 2020” van Basiclabel, gevestigd te Zwaagdijk-Oost, KvK-nummer 37068523, hierna te noemen Basiclabel. 
Deze actie heeft als doel door middel van het delen van templates op Instagram een aantal prijzen toe te kennen aan deelnemers, ter promotie van Basiclabel. 

Deelname 

 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door Basiclabel aangegeven wijze. 
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden. 
 • Deelname aan deze actie staat open voor iedereen met een Instagram account, uitgezonderd hierna te noemen personen. 
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Basiclabel en De Eekhoorn, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie. 
 • Deelname aan deze actie is gratis. Basiclabel brengt geen communicatiekosten in rekening. 
 • Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. 
Actieperiode en speelwijze 
 • Deelnemen kan van 10 t/m 13 april 2020. 
 • Het delen van de templates van Basiclabel op Instagram met vermelding van Basiclabel door @basiclabel.nl te gebruiken. 
 • De winnaars die aan alle voorwaarden voldoen krijgen het winnende artikel thuisbezorgd.
 • Het kan zijn dat er een levertijd op de artikelen zit. 
Prijzen
 • In totaal zijn er 4 winnaars, die elk één artikel van Basiclabel winnen. 
 • De volgende artikelen zijn te winnen: Vogue fauteuil t.w.v. €259, Gravure hoge kast eiken naturel of grenen zwart t.w.v. €529, Shoptegoed t.w.v. €150, item naar keuze t.w.v. maximaal €250. 
 • De actie is alleen geldig in Nederland, de prijzen worden niet verzonden naar het buitenland. 
 • Basiclabel bepaalt de winnaar.  
 • De winnaars krijgen persoonlijk bericht ter bevestiging. 
 • Prijzen kunnen niet geruild of geretourneerd worden. 
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan Basiclabel.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten. 
 • De standaard retourregeling van Basiclabel komt te vervallen. 

Overig
 • Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend. 
 • Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd. 
 • Basiclabel is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen. 
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Basiclabel. 
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Basiclabel zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of her recht en/op een prijs te laten vervallen. 
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuist (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Basiclabel het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een mail te sturen naar info@basiclabel.nl t.a.v. klantenservice o.v.v. winactie Pasen 2020. 

Aansprakelijkheid 
 • Basiclabel, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door Basiclabel beschikbaar gestelde prijzen. 
 • Basiclabel is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te vertrekken prijzen. Basiclabel verleent geen garanties op de door haar te verstekken prijzen.
Privacy
 • Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met deze actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt. 
 • De gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze acties te meten.
 • Door deelname aan deze actie geef je toestemming aan Basiclabel om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto’s, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 • De privacyverklaring en het cookiebeleid van Basiclabel zijn van toepassing. Deze kun je vinden via https://privacy.basiclabel.nl/