Winactie Pasen 2021

Winactie Pasen 2021

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Paasactie! Doe je mee op Instagram? De komende 5 dagen van 1 t/m 5 april 2021, maak je kans om jouw favoriete item te winnen.
#basiclabeleasterhunt


Elk artikel op onze website heeft een naam, bijvoorbeeld de DENNIS kast, we zijn benieuwd naar jullie favoriete items die beginnen met de letters P – A – S – E – N . Dus op 1 april delen wij een favoriet item van onze website die begint met de letter P in onze Instagram Story. Ga jij ook op zoek naar jouw favoriete item met de letter P? Deel een screenshot van dit artikel in je eigen story op Instagram, gebruik #basiclabeleasterhunt en tag @basiclabel.nl Zo maken we samen het woord PASEN en maak jij kans om je favoriete item te winnen, ook als je maar en dag meedoet! Elke volgende dag maken wij de winnaar bekend. Per dag kiezen wij dus 1 deelnemer uit die zijn/haar favoriet wint.

Hoe werkt het?
 • Ga naar basiclabel.nl
 • Zoek jouw favoriete item met de juiste beginletter (zie de kalender hieronder)
 • Maak een screenshot van jouw favoriete item
 • Deel je screenshot in je eigen Instagram Story
 • Tag @basiclabel.nl en gebruik #basiclabeleasterhunt

Kalender
 1. Donderdag 1 april: favoriete item die begint met de letter P.
 2. Vrijdag 2 april: favoriete item die begint met de letter A.
 3. Zaterdag 3 april: favoriete item die begint met de letter S.
 4. Zondag 4 april: favoriete item die begint met de letter E.
 5. Maandag 5 april: favoriete item die begint met de letter N.

Wat kun je winnen?
Jouw favoriete item!

Elke volgende ochtend maken wij de winnaar bekend. Succes! Vrolijk Pasen. 
 


ACTIEVOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Winactie Pasen 2021” van Basiclabel, gevestigd te Hoorn, KvK-nummer 37068523, hierna te noemen Basiclabel.
Deze actie heeft als doel door middel van het delen van templates op Instagram een aantal prijzen toe te kennen aan deelnemers, ter promotie van Basiclabel.

Deelname
 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door Basiclabel aangegeven wijze.
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
 • Deelname aan deze actie staat open voor iedereen met een Instagram account, uitgezonderd hierna te noemen personen.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Basiclabel en De Eekhoorn, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 • Deelname aan deze actie is gratis. Basiclabel brengt geen communicatiekosten in rekening.
 • Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Actieperiode en speelwijze
 • Deelnemen kan van 1 t/m 5 april 2021.
 • De winnaars die aan alle voorwaarden voldoen krijgen het winnende artikel thuisbezorgd.
 • Het kan zijn dat er een levertijd op de artikelen zit.

Prijzen
 • In totaal zijn er 5 winnaars, die elk één artikel van Basiclabel winnen.
 • De actie is alleen geldig in Nederland, de prijzen worden niet verzonden naar het buitenland.
 • Basiclabel bepaalt de winnaar.
 • De winnaars krijgen persoonlijk bericht ter bevestiging.
 • Prijzen kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan Basiclabel.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.
 • De standaard retourregeling van Basiclabel komt te vervallen.

Overig
 • Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • Basiclabel is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Basiclabel.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Basiclabel zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of her recht en/op een prijs te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuist (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Basiclabel het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een mail te sturen naar info@basiclabel.nl t.a.v. klantenservice o.v.v. winactie Pasen 2021.

Aansprakelijkheid
 • Basiclabel, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door Basiclabel beschikbaar gestelde prijzen.
 • Basiclabel is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te vertrekken prijzen. Basiclabel verleent geen garanties op de door haar te verstekken prijzen.
 • Deze actie is op geen enkele wijze verbonden, gesponsord, onderschreven, georganiseerd of geassocieerd met Facebook en/of Instagram.

Privacy
Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met deze actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
De gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze acties te meten.
Door deelname aan deze actie geef je toestemming aan Basiclabel om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto’s, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
De privacyverklaring en het cookiebeleid van Basiclabel zijn van toepassing. Deze kun je vinden via https://privacy.basiclabel.nl/