DISCLAIMER

Copyright 2023 Basiclabel.nl
Basiclabel.nl © is een geregistreerd merk van Basiclabel BV - alle rechten voorbehouden.

Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site of onderdelen daarvan te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Basiclabel.nl is het niet toegestaan deze site of onderdelen daarvan op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij hebben daarnaast geen invloed op de inhoud van websites waar wij naar toe linken of vanwaar er naar onze site gelinkt wordt. Indien er op bepaalde (review) sites over ons wordt gesproken of naar ons wordt gelinkt, is dit niet van ons afkomstig en hebben wij geen invloed op dat proces. Indien u een klacht heeft over een website waar wij naar toe linken, kunt u contact met ons opnemen.

Merken
Woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Basiclabel.nl, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Basiclabel.nl is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.