Acties & Aanbiedingen

 • Aanbiedingen

  Als er een korting op een product zit wordt dit weergegeven bij het product zelf, in de winkelwagen en tijdens het afrekenen. In het geval van een kortingscode kan er maximaal 1 code per bestelling worden gebruikt. En bij de actie: ontvang een gratis product bij een order, dien je in het geval van retourneren van jouw order, het gratis product ook te retourneren.

  Het kan soms voorkomen dat een concurrent toch iets voordeliger is dan de prijs van Basiclabel. Bijvoorbeeld omdat de dag nadat jij het artikel bij ons hebt gekocht een promotie start bij de concurrent. Wij kunnen het verschil in prijs compenseren (onze compensatieregeling) als het voldoet aan de volgende voorwaarden:


  1. Het betreft 100% hetzelfde product, zowel serienummer als barcode moeten gelijk zijn. Het mag geen showmodel en/of beschadigde/gebruikt artikel betreffen. We vergelijken de totaalprijs, dus inclusief verzendkosten, administratiekosten en overige kosten.
  2. Het product is online verkrijgbaar, op voorraad bij de partij die het lager aanbiedt en leverbaar in heel Nederland.
  3. We compenseren alleen voor producten die je gaat kopen of producten die je hebt gekocht maar nog niet zijn afgeleverd.
  4. De compensatieregeling geldt niet voor producten die kunnen worden besteld tijdens actieperioden zoals Black Friday, Pasen, Zomerfeest en seizoensgebonden artikelen. 
  5. De regeling is niet geldig in combinatie met cadeaubonnen, kortingsbonnen en geldt enkel online. Ook bij maatwerk is deze regeling niet van toepassing.

  Wanneer je verwacht in aanmerking te komen voor onze compensatieregeling kun je een mail sturen naar info@basiclabel.nl. Vermeld daarbij het bestelnummer en stuur de gevonden lagere online prijs bij, in de vorm van een link van het artikel bij een concurrerende webwinkel, dan wel een screenshot van de actie waarbij wij alle gegevens van het artikel en de verkopende partij kunnen checken.
 • Winacties

  Met enige regelmaat hebben wij leuke winacties via Facebook en Instagram. Bij een actie worden de voorwaarden altijd geformuleerd. De volgende Algemene Voorwaarden zijn bij onze winacties van toepassing:


  Deelname 
  •    Deelname aan de actie vindt plaats op de door Basiclabel aangegeven wijze. 
  •    Door deelname aan de actie ga je akkoord met de actievoorwaarden. 
  •    Deelname aan de actie staat open voor ieder woonachtig in Nederland, uitgezonderd hierna te noemen personen. 
  •    Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Basiclabel en De Eekhoorn, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie. 
  •    Deelname aan een winactie is gratis. Basiclabel brengt geen communicatiekosten in rekening. 
  •    Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. 

  Prijzen
  •    De winnaars krijgen persoonlijk bericht ter bevestiging, dit kan via social media zijn waar de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, kan de winnaar ook via deze weg op de hoogte worden gebracht. 
  •    Wanneer de winnaar geen reactie heeft gegeven, wordt er na een week een nieuwe winnaar gekozen. 
  •    Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, krijgen hiervan geen bericht. 
  •    Prijzen kunnen niet geruild of geretourneerd worden. De gewonnen prijs staat vast, er kan door de winnaar geen andere prijs gekozen worden
  •    Bij weigering van een prijs vervalt deze aan Basiclabel.
  •    Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten. 
  •    De standaard retourregeling van Basiclabel komt te vervallen. 

  Overig
  •    Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend. 
  •    Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd. 
  •    Basiclabel is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen. 
  •    In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Basiclabel. 
  •    In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Basiclabel zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of her recht en/op een prijs te laten vervallen. 
  •    Indien bij deelname onvolledige en/of onjuist (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Basiclabel het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

  Aansprakelijkheid 
  •    Basiclabel, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit de actie en/of de door Basiclabel beschikbaar gestelde prijzen. 
  •    Basiclabel is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te vertrekken prijzen. Basiclabel verleent geen garanties op de door haar te verstekken prijzen.

  Privacy
  •    Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met de actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt. 
  •    De gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze acties te meten.
  •    Door deelname aan deze actie geef je toestemming aan Basiclabel om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto’s, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
  •    Klik hier voor de privacyverklaring en het cookiebeleid van Basiclabel die van toepassing zijn.