Garantie

  • Beschadigd of defect artikel

    Mocht je een beschadigd of defect artikel van ons hebben ontvangen dan verzoeken wij je dit zo snel mogelijk bij ons te melden door een foto te sturen naar info@basiclabel.nl. Wij zullen jou dan zo spoedig mogelijk verder informeren over een passende oplossing.

  • Garantie

    Onze standaard garantietermijn bedraagt 2 jaar - onverlet de wettelijke rechten - na leverdatum. Na melding van een eventuele klacht zullen wij de klacht in behandeling nemen en deze beoordelen op basis van de aangeleverde informatie. Daar waar nodig zullen wij eventueel aanvullende informatie opvragen (bijv. foto's). Indien de klacht gegrond is, zullen wij een passende oplossing aandragen.