Acties & Aanbiedingen

 • Aanbiedingen

  Als er een korting op een product zit wordt dit weergegeven bij het product zelf, in de winkelwagen en tijdens het afrekenen. Onze aanbiedingen zijn nooit geldig op de merken BePureHome, vtwonen, Zuiver en Dutchbone en WOOOD exclusive - wel op artikelen van deze merken die in onze sale staan. Ook zijn de kortingen niet geldig op banken, cadeaubonnen en lopende acties - geen korting op korting.

 • Winacties

  Met enige regelmaat hebben wij leuke winacties via Facebook en Instagram. Bij een actie worden de voorwaarden altijd geformuleerd. De volgende Algemene Voorwaarden zijn bij onze winacties van toepassing:


  Deelname 
  •    Deelname aan de actie vindt plaats op de door Basiclabel aangegeven wijze. 
  •    Door deelname aan de actie ga je akkoord met de actievoorwaarden. 
  •    Deelname aan de actie staat open voor ieder woonachtig in Nederland, uitgezonderd hierna te noemen personen. 
  •    Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Basiclabel en De Eekhoorn, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie. 
  •    Deelname aan een winactie is gratis. Basiclabel brengt geen communicatiekosten in rekening. 
  •    Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. 

  Prijzen
  •    De winnaars krijgen persoonlijk bericht ter bevestiging, dit kan via social media zijn waar de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, kan de winnaar ook via deze weg op de hoogte worden gebracht. 
  •    Wanneer de winnaar geen reactie heeft gegeven, wordt er na een week een nieuwe winnaar gekozen. 
  •    Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, krijgen hiervan geen bericht. 
  •    Prijzen kunnen niet geruild of geretourneerd worden. De gewonnen prijs staat vast, er kan door de winnaar geen andere prijs gekozen worden
  •    Bij weigering van een prijs vervalt deze aan Basiclabel.
  •    Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten. 
  •    De standaard retourregeling van Basiclabel komt te vervallen. 

  Overig
  •    Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend. 
  •    Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd. 
  •    Basiclabel is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen. 
  •    In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Basiclabel. 
  •    In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Basiclabel zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of her recht en/op een prijs te laten vervallen. 
  •    Indien bij deelname onvolledige en/of onjuist (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Basiclabel het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

  Aansprakelijkheid 
  •    Basiclabel, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit de actie en/of de door Basiclabel beschikbaar gestelde prijzen. 
  •    Basiclabel is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te vertrekken prijzen. Basiclabel verleent geen garanties op de door haar te verstekken prijzen.

  Privacy
  •    Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met de actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt. 
  •    De gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze acties te meten.
  •    Door deelname aan deze actie geef je toestemming aan Basiclabel om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto’s, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
  •    Klik hier voor de privacyverklaring en het cookiebeleid van Basiclabel die van toepassing zijn.